Svenska English Español
AKTUELLT
  Läs mer

  ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning som hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar

  framtida värld. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och

  kolonner. Vi är din partner inom energi, papper, massa, kemi, kärnkraft, bioraffinaderi

  samt olja & gas.

   
  Tubvärmeväxlare är en produkt som
  överför värme från ett medium till ett
  annat via rör och kan användas både för
  uppvärmning och kylning...

   
  Vi har lång erfarenhet att bygga tankar
  inklusive plats byggda tankar. Senare års
  utveckling av höghållfasta och prismässigt konkurrenskraftiga...
   
  Våra kompletta konkvarnar är utvecklade
  för malning i låga koncentrationer av en
  rad olika fibermaterial, detta för att
  tillvarata fiberns egenskaper...
   
  Vi kan också fungera som långsiktig
  tillverkare av kund-unika produkter.
  Bland våra kunder finns bland annat
  Metso Power och Sandvik ...