Svenska English Español
AKTUELLT
  • Nyanställningar
   ÖMV har anställt ny produktionschef och ny business controller.
  • Nya mailadresser
   Fr o m 2013-06-20 har vi på ÖMV nya mailadresser: fornamn.efternamn@omv.se. Den generella adressen är info@omv.se
  • Översatt hemsida
   Vi kan nu, efter stor efterfrågan från kunder i Europa, lansera vår hemsida även på engelska och spanska.
  • Största rökgaskondensorn
   ÖMV har nyligen levererat en rökgas-kondensor till Metso Power. Enheten innehåller över 11 000 tuber och är det tyngsta enskilda objekt som någonsin levererats från ÖMV.
  • Från Örnsköldsvik till Polen
   Från ÖMV:s egna fabriksportar i Örnsköldsvik lastades 20 juni 160 ton rostfri rörledning, värmeväxlare, med mera på pråmen Big Partner för vidare befordran till Polen...
  Läs mer

  ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning som hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar

  framtida värld. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och

  kolonner. Vi är din partner inom energi, papper, massa, kemi, kärnkraft, bioraffinaderi

  samt olja & gas.

   
  Tubvärmeväxlare är en produkt som
  överför värme från ett medium till ett
  annat via rör och kan användas både för
  uppvärmning och kylning...

   
  Vi har lång erfarenhet att bygga tankar
  inklusive plats byggda tankar. Senare års
  utveckling av höghållfasta och prismässigt konkurrenskraftiga...
   
  Våra kompletta konkvarnar är utvecklade
  för malning i låga koncentrationer av en
  rad olika fibermaterial, detta för att
  tillvarata fiberns egenskaper...
   
  Vi kan också fungera som långsiktig
  tillverkare av kund-unika produkter.
  Bland våra kunder finns bland annat
  Metso Power och Sandvik ...