Företaget ÖMV

"Domsjö Fabrikers erfarenhet av värmeväxlare, tankar & cisterner från ÖMV sträcker sig mer än 25 år bakåt i tiden. ÖMV:s styrka är, förutom dess höga tekniska kunskapsnivå, att de alltid levererar produkterna med väldigt hög kvalitet och på utsatt tid."

Lars Ahlenius
Projektchef, Domsjö Fabriker

AB ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad process utrustning som hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidra till en hållbar framtida värld. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner. Då våra produkter ofta arbetar under höga tryck, höga temperaturer och många gånger under korrosiva förhållanden ställer det höga krav på materialval och design.


Vår egen designavdelning består av erfarna konstruktörer som beräknar och konstruerar kärlen.
Vi finns också som en resurs för att hjälpa våra kunder med modifikationer och nya lösningar. Samarbetet med Outokumpu ger oss tillgång till expertis inom materialkunskap, forskning, utveckling och en säker försörjning av rostfritt utgångsmaterial i alla former. Att hjälpa våra kunder med materialvalsfrågor är en viktig del i vårt arbete.

Efter över 50 år som tillverkare finns våra produkter idag över hela världen.
De branscher som vi levererat till under åren är framförallt:


• Papper & Massa
• Kemi
• Olja & Gas
• Kärnkraft


Vi har under senare år sett att energifrågor och lösningar för att spara energi prioriteras högt hos våra kunder och vi vill vara en partner för att hitta bra lösningar. Vi arbetar nära våra kunder och tillsammans vidareutvecklar vi produkterna för att möta framtida krav.

Vårt strategiska läge direkt vid vattnet i inloppet till Örnsköldsvik vilket ger oss en unik möjlighet att hitta de bästa transportlösningarna. Förutom transporter via lastbil och järnväg kan vi från vår fabrik lasta direkt på pråm eller utnyttja vår isfria djuphamn 4 km från ÖMV.

Kontakta ÖMV: Telefon: 0660-26 56 00 • Fax: 0660-26 56 30 • E-post: info@omv.se