Fiberfilter & Kornkvarnar

Våra kompletta konkvarnar är utvecklade för malning i låga koncentrationer av en rad olika fibermaterial, detta för att tillvarata fiberns egenskaper på bästa tänkbara sätt. Karaktäristiskt är låg energiförbrukning och litet underhållsbehov.


Vi har fullt reservdelssortiment med korta leveranstider. Närmare 100 kvarnar arbetar idag på många svenska och nordiska pappersbruk.
 
Våra utvecklade fiberfilter till pappers och massa industrin är avsedda för filtrering av vätskor med relativt låga halter av torrsubstanser. Typiska områden är rening av koklut för indunstning, filtrering av kondensat och filtrering av pressvatten.
 
Våra filter finns idag över hela världen och även till dessa har vi ett komplett program av reservdelar. Våra filter omfattar dimensioner från Ø1000x500mm upp till Ø1500x6000mm och med en kapacitet från 700l/min till 17000 l/min.

Kontakta ÖMV: Telefon: 0660-26 56 00 • Fax: 0660-26 56 30 • E-post: info@omv.se