Specialprodukter

ÖMV kan också fungera som långsiktig tillverkare av kundunika produkter. Bland våra kunder finns bland annat Metso Power och Sandvik Coromant där vi under många år tillverkat nyckelutrustning.


Specialrör, där antingen rören har dimensioner som inte är standard eller där kort leveranstid är kritisk är ett område där ÖMV kan fylla en viktig roll.

Vi har en komplett utrustning för tillverkning av rör inklusive all tänkbar NDT-provning.
Här kan vi också genom oberoende certifieringsorgan få nödvändiga 3:e partsintyg.

Kontakta ÖMV: Telefon: 0660-26 56 00 • Fax: 0660-26 56 30 • E-post: info@omv.se