Tryckkärl & Värmeväxlare

Tubvärmeväxlare är en produkt som överför värme från ett medium till ett annat via rör och kan användas både för uppvärmning och kylning.


Värmeväxlarna arbetar ofta under högt tryck och höga temperaturer vilket ställer stora krav på design och materialval.
ÖMV tillverkar mot färdiga ritningar alternativt designar mot givna data.

Det vi behöver veta från kunden är:
 
• Flöden
• Temperatur
• Tryck
• Media
• Begränsning i tryckfall
• Ev fysisk begränsning

Tubvärmeväxlare är en attraktiv produkt i synnerhet med tanke på framtida energiprisökningar.
Kunderna finns inom de flesta industrisegment.

Kontakta ÖMV: Telefon: 0660-26 56 00 • Fax: 0660-26 56 30 • E-post: info@omv.se