Svenska English Español

Våra produkter


Tubvärmeväxlare är en produkt som
överför värme från ett medium till ett
annat via rör och kan användas både för
uppvärmning och kylning...


Vi har lång erfarenhet att bygga tankar
inklusive plats byggda tankar. Senare års
utveckling av höghållfasta och prismässigt konkurrenskraftiga...

Våra kompletta konkvarnar är utvecklade
för malning i låga koncentrationer av en
rad olika fibermaterial, detta för att
tillvarata fiberns egenskaper...

Vi kan också fungera som långsiktig
tillverkare av kund-unika produkter.
Bland våra kunder finns bland annat
Metso Power och Sandvik ...