Publikationer

"Våra affärsbeslut baseras på fundamentala principer vilka vi inte kompromissar med. Det är att ha en hållbar tillväxt och att ta fullt miljömässigt ansvar, alltid med högsta etiska standard.

Andrea Gatti, VD & Ägare OSTP"


  

 


OSTP Nyheter


05
dec 2017

23
nov 2017

 

ÖMV - ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning vilka hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtid. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner.
Contact

  info@omv.se