Publikationer

"Våra affärsbeslut baseras på fundamentala principer vilka vi inte kompromissar med. Det är att ha en hållbar tillväxt och att ta fullt miljömässigt ansvar, alltid med högsta etiska standard.

Andrea Gatti, VD & Ägare OSTP" Achilles 2018 ÖMV

Nyheter


05
sep 2018

  

 


OSTP Nyheter


27
aug 2018

22
mar 2018

16
mar 2018

 

ÖMV - ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning vilka hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtid. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner.
Contact

  info@omv.se