ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning som hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtida värld. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner. Vi är din partner inom energi, papper, massa, kemi, kärnkraft, bioraffinaderi samt olja & gas.Tubvärmeväxlare är en produkt som överför värme från ett medium till ett annat via rör och kan användas både för uppvärmning och kylning...
Vi har lång erfarenhet att bygga tankar inklusive plats byggda tankar. Senare års utveckling av höghållfasta och prismässigt konkurrenskraftiga...
Våra kompletta konkvarnar är utvecklade för malning i låga koncentrationer av en rad olika fibermaterial, detta för att
tillvarata fiberns egenskaper...
Vi kan också fungera som långsiktig tillverkare av kund-unika produkter. Bland våra kunder finns bland annat Metso Power och Sandvik ...

Kontakta ÖMV: Telefon: 0660-26 56 00 • Fax: 0660-26 56 30 • E-post: info@omv.se