Svenska English Español

Våra tjänster


Förutom rena produkter arbetar vi ofta tillsammans med våra kunder när det gäller konstruktion och design, produktutveckling, svetssupport, projektledning, service, underhåll och termiska beräkningar.


ÖMVs licensierade svetsare tillhör landets absolut bästa svetsare av rostfria stål. Genom utbildningsprogram tillsammans med OSTP och Böhler Welding har våra licensierade svetsare ytterligare ökat kunskapen inom svetsning av rostfria stål och då framförallt Duplexa stålsorter. Vi har möjlighet att bistå våra kunder på plats med svetsare från ÖMV.

Som en del av OSTP har vi också tillgång till koncernens R&D funktioner som idag omfattar 200 specialister inom utvalda specialistområden. Här kan vi bistå våra kunder inom områdena materialval, korrosion, produkter, applikationer och utbildning.

"Jag har alltid varit imponerad av den snabba respons vi fått från ÖMV. Arbetena blir utförda med hög kompetens och med bästa resultat"

Hans-Erik Elg

Underhållsingenjör, Akzo Nobel, Alby