By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

 

Våra Produkter

ÖMV AB är ett bolag som har mer än 50 års erfarenhet av att tillverka och sälja tubvärmeväxlare, tryckkärl, tankar och cisterner och leverera dessa värden över. Vi tillverkar dessa i främst rostfria material och dess legeringar men också i titan och kolstål.

 

Tryckkärl & Värmeväxlare


Tubvärmeväxlare är en produkt som överför värme från ett medium till ett
annat via rör och kan användas både för uppvärmning och kylning...

Platsbyggda cisterner


Vi har lång erfarenhet att bygga tankar inklusive plats byggda tankar.
Senare års utveckling av höghållfasta och prismässigt konkurrenskraftiga...

Site Service


Utöver platsbyggda tankar & cisterner erbjuder ÖMV kunderna en rad olika tjänster på site. Vår montagegrupp har Sverige som arbetsfält...

Eftermarknad och specialprodukter


ÖMV kan också fungera som långsiktig tillverkare av kundunika produkter. Ett antal större internationella företag har valt...

  

 


OSTP Nyheter
 

ÖMV - ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning vilka hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtid. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner.
Contact

  info@omv.se
         purchasing@omv.se

Data Privacy Policy >>