By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

Eftermarknad och specialprodukter

ÖMV kan också fungera som långsiktig tillverkare av kundunika produkter. Ett antal större internationella företag har valt oss som partner och till dem har vi under många år tillverkat nyckelutrustning.

 

Specialrör, där antingen rören har dimensioner som inte är standard eller där kort leveranstid är kritisk är ett område där ÖMV kan fylla en viktig roll.


Vi har en komplett utrustning för tillverkning av rör inklusive all tänkbar NDT-provning.
Här kan vi också genom oberoende certifieringsorgan få nödvändiga 3:e partsintyg.

 

ÖMV erbjuder:

• Snabba leveranser av mindre mängder rör eller rördelar i udda dimensioner 
• Prefabricering av färdiga installations lösningar
• Kundspecifika produkter 

Tveka inte att fråga oss

  

 


OSTP Nyheter
 

ÖMV - ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning vilka hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtid. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner.
Contact

  info@omv.se
         purchasing@omv.se

Data Privacy Policy >>