By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

Tank

ÖMV har under åren utvecklat en effektiv metod att bygga cisterner på och vi har byggt och installerat en mängd olika cisterner åt våra kunder runt om i Sverige. 

• Vi monterar nerifrån och upp, med hjälp av domkrafter

• Rationell svetsmetod där cisternen roterar under svetsningen. Plasmasvetsning för garanterad hög kvalitet

• En svetsautomat är placerad i en väderskyddande container. Kvaliteten på svetsfogarna blir väsentligt högre och jämnare än vad den mest erfarna licenssvetsare förmår 

• Väl anpassad utrustning i egen regi för att klara alla de krav som ställs vid montage/installation av tankar och tryckkärl. Vi jobbar i alla rostfria material


  

 


OSTP Nyheter
 

ÖMV - ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning vilka hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtid. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner.
Contact

  info@omv.se
         purchasing@omv.se

Data Privacy Policy >>