By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

Site Service

- Utöver platsbyggda tankar & cisterner erbjuder ÖMV kunderna en rad olika tjänster på site. Vår montagegrupp har Sverige som arbetsfält och vi hjälper till med bla:

 

• Installation samt demontering av värmeväxlare, tryckkärl eller tankar
• Rivning av tankar 
• Reparation eller byte av tuber i tubvärmeväxlare
• Byta ut interna delar i till exempel kolonner. (stutsar, bafflar etc.)
• Lining av tankar och kärl
• Utbyte av mantlar, tak etc. på tankar
• Övriga installationer samt diverse mindre montage arbeten

  

 


OSTP Nyheter
 

ÖMV - ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning vilka hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtid. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner.
Contact

  info@omv.se
         purchasing@omv.se

Data Privacy Policy >>