By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

Tryckkärl & Värmeväxlare

Tubvärmeväxlare är en produkt som överför värme från ett medium till ett annat via rör och kan användas både för uppvärmning och kylning.

Värmeväxlarna arbetar ofta under högt tryck och höga temperaturer vilket ställer stora krav på design och materialval.
ÖMV tillverkar mot färdiga ritningar alternativt designar mot givna data.

 

Det vi behöver veta är:
 

• Flöden
• Temperatur
• Tryck
• Media
• Begränsning i tryckfall
• Ev fysisk begränsning

Tubvärmeväxlare är en attraktiv produkt i synnerhet med tanke på framtida energiprisökningar.
Kunderna finns inom de flesta industrisegment.

 

Tryckkärl är en produkt som ÖMV har lång erfarenhet av att tillverka. Det första tryckkärlet levererades redan 1959. ÖMV designar, konstruerar och producerar tryckkärl för många olika kunder runt om i världen. Exempel på tryckkärl vi tillverkar är: 
reaktorer, expansionskärl, kondensattankar, kolonner, vakuumkärl och cykloner 

  

 


OSTP Nyheter
 

ÖMV - ÖMV är ett bolag som med engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning vilka hjälper våra kunder ekonomiskt och därmed bidrar till en hållbar framtid. Våra huvudprodukter är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner.
Contact

  info@omv.se
         purchasing@omv.se

Data Privacy Policy >>